ROSSINI: Petite Messe Solennelle
15 Nov 2013, Drachten

Friesch Dagblad: 18-11-2013

Van de solisten overtuigde met name de in Nieuw Zeeland geboren sopraan Lauren Armishaw. Prachtig ingetogen klonk het Cruxifixus, helemaal top was het O Salutaris, een pareltje!

Of the soloists, Lauren Armishaw from New Zealand was most convincing. The Cruxifixus was beautifully understated and the top point was O Salutaris, a gem!

Leeuwarder Courant: 28 March 2013

Sopraan Lauren Armishaw is met haar zilveren barokgeluid hard op weg een tweede Emma Kirkby te worden.

Soprano Lauren Armishaw is with her silvery baroque sound well on the way to becoming the next Emma Kirkby.

CD FOLKSONG released Nov 2011

De Dagblad vh Noorden, Dec 2011 - Betoverend mooie folk songs. Lauren Armishaw (sopraan), Rienk de Jong (altus), Elbert de Jong (bariton), Euwe & Sybolt de Jong (harmonium) Label: WestraMedia 

Wie nog op zoek is naar een origineel muzikaal cadeau voor onder de kerstboom moet de cd Folk Song eens beluisteren. Deze bevat spectaculaire arrangementen van overbekende volksliedjes als Molly Malone, Henry Martin, Oh Danny Boy, Scarborough Fair en The Last Rose of Summer voor sopraan, altus en bariton, begeleid door — jawel — twee harmoniums. De koppeling die de organisten Euwe en Sybolt de Jong maakten tussen de folk songs en de cirkelzagen des geloofs werkt wonderbaarlijk mooi. Daarnaast heeft Lauren Armishaw een prachtige Emma Kirkbyachtige stem, die fraai kleurt bij de stemmen van Rienk en Elbert de Jong (zonen van Euwe), beiden opgeleid in het Roder Jongenskoor en nu zingend bij The Gents. Een betoverend mooie cd.

Those still looking for an original musical gift for under the Christmas tree should listen once to the CD Folksong. It contains spectacular arrangements of well-known folk songs such as Molly Malone, Henry Martin, Oh Danny Boy, Scarborough Fair and The Last Rose of Summer for soprano, alto and baritone, accompanied by - yes - two harmoniums. The combination that the organists Sybolt & Euwe de Jong make of folk songs with the harmoniums works superbly. In addition, Lauren Armishaw has a beautiful Emma Kirkby-like voice which is colored beautifully by the voices of Rienk & Elbert de Jong (sons of Euwe), both trained in the Roden Boys Choir and now singing with The Gents. An enchanting CD. 


Chanson Triste & Soupir - Henri Duparc, En Priere - Gabriel Faure, Requiem - Gabriel Faure 18 March 2011 C.O.V Soli Deo Gloria, Nijverdal olv Hermans Koop

De Twentsche Courant door Jos Keijzer - Hans Stege begeleidde ook vederlicht in arpeggio akkoorden de sopraan Lauren Armishaw bij onder meer het Chanson Triste en En Priere van Fauré. Zij etaleerde een warme voordracht, moeiteloos en aanspreekbaar, het muzikale hart rakend

Hans Stege accompanied lightly in arpeggiated chords the soprano Lauren Armishaw Duparc's Chanson Triste and Faure's En Priere. They showcased a warm acclamation, effortless and approachable, touching the musical heart

 

HWV99 Delirio Amoroso - Händel, 13 March, 2010, cc De Spil, Roeselare, Les Muffatti olv Peter van Heyghen 

... na de onderbreking zong sopraan Lauren Armishaw een cantate van Händel. De Nieuw-Zeelandse beschikt over een krachtige, heldere stem en legt heel wat expressie in zowel stem als lichaamstaal. Een doorleefde vertolking kortom, en dat is altijd aangenaam om te aanhoren.

.., after the interval soprano Lauren Armishaw sang a cantata by Handel. The New Zealander has a strong, clear voice and puts a lot of expression in both voice and body language. In short, it was a living interpretation, which is always pleasant to hear. 

 

Johannes Passion 28 March 2009 Plantagekerk, Zwolle, Musica Vocalis, Haags Barok Orkest olv Benjamin Bakker

De Stentor 30 March 2009 - Sopraan Lauren Armishaw heeft een prachtige, stralende stem met een enorme zeggingskracht. Haar aria 'Zerfliesse, mein Herze' was er een om in te lijsten.

 

The soprano Lauren Armishaw has a beautiful bright voice with a tremendous power. Her aria ‘Zerfliesse, mein Herze’ was one to frame.

 

Handel in Rome 10 Oct 2008 OLV Kerk, Sluis, Les Muffatti o.l.v. Peter Van Heyghen

Zeeuwse Courant 13 Oct 2008 - De sopraan Lauren Armishaw zong Handel een Antifoon en een cantate gewijd aan Maria.  Armishaw bezit een heldere stem en een warm timbre. Haar dictie en de dramatische voordracht zijn overtuigend. Het was vooral de cantate HWV 99 (Da quel giorno fatale) die een diepe indruk naliet. Scherp gebrachte recitatieven en emotierrijke aria's.

 

The soprano Lauren Armishaw sang an Antifon and a cantata dedicated to Maria. Armishaw has a strong voice with a warm timbre. Her diction and dramatic presentation are convincing. It was above all the cantata HWV99 (Da quel giorno fatale) which left a deep impression. Clearly declaimed recitatives and emotionally rich arias.

 

Monteverdi Vespers 11 Dec 2007 Westerkerk Amsterdam, Bachvereninging o.l.v. Rinaldo Alessandrini

Trouw 14 Dec 2007 - Lauren Armishaw, die met haar kernige stem de bochtige versieringen van Monteverdi makkelijk leek te zingen.

Lauren Armishaw, with her focussed voice made the diffcult runs and ornaments from Monteverdi seem easy to sing.

Volkskrant 15 Dec 2007 - In de groep gerenommeerde Italiaanse solisten vielen de Nieuw-Zeelandse vervangster Lauren Armishaw (sopraan) en de Nederlandse tenor Marcel Beekman geen moment uit de toon. En dat is een machtige prestatie als je werkt met een taalspecialist als Alessandrini.

In the group of famous Italian soloists, replacement singer Lauren Armishaw (soprano) and Dutch tenor Marcel Beekman were at no time out of place. And that is a great achievement if you work with a language specialist like Alessandrini.

  

 

Make a free website with Yola